Hydroizolacja bezpowłokowa

Tomasz Dąbrowski
Budowa obiektu w taki sposób, aby do jego wnętrza nie dostawała się wilgoć, jest jednym z podstawowych wymogów, jakie inwestor stawia przed projektantem i wykonawcą. Właściwe wykonanie hydroizolacji decyduje o trwałości budynku i jego prawidłowej eksploatacji.
Hydroizolacja bezpowłokowa

Zadanie wykonania hydroizolacji wydaje się proste, jednak gdy spojrzeć na to zagadnienie z dłuższej perspektywy czasowej, można dostrzec problemy związane z ich trwałością. Rozwiązania standardowe przy dużym i długotrwałym obciążeniu wodą gruntową okazują się niewystarczające i awaryjne, a usuwanie usterek hydroizolacji i skutków ich wystąpienia jest zawsze bardzo kosztowne i niezwykle trudne do wykonania. Na szczęście branża budowlana dysponuje dziś technologiami, które umożliwiają zabezpieczenie budynków przed wilgocią sposób trwały i niezmienny w czasie. Jedna z nich opiera się na wykorzystaniu betonu wodoszczelnego i gwarantuje absolutną szczelność – czołową firmą oferującą tego typu rozwiązanie jest Technika Betonu Wodoszczelnego.

Podstawową cechą tego systemu zwanego potocznie "białą wanną" jest przeniesienie funkcji bariery przeciwwodnej w masę elementu konstrukcyjnego. Specjalnie przeszkoleni pracownicy zajmują się przeprowadzaniem niezbędnego zagęszczania betonu przygotowanego według indywidualnie opracowanej receptury i późniejszą jego pielęgnacją oraz uszczelnieniem i zabezpieczaniem wszystkich dylatacji i połączeń konstrukcji. W przypadku firmy TBW spółka odpowiedzialna jest więc za szczelność konstrukcji, za jej właściwe zaprojektowanie i wykonanie. Proponowana technologia daje gwarancję szczelności i odporności na wody gruntowe i opady atmosferyczne niezależnie od klimatu,temperatury oraz warunków gruntowych. Inżynierowie uwzględniają wszystkie te czynniki w planowaniu konstrukcji, oraz opracowują szczegóły technologii wykonania robót budowlanych. W połączeniu z odpowiednim zbrojeniem, uszczelnieniem dylatacji oraz zastosowaniem dodatkowych akcesoriów powstaje prawdziwie szczelna konstrukcja.

Rozwiązanie w postaci tzw. „białej wanny” stosowane jest przykładowo jako zabezpieczenia:

  • obiektów posadowionych poniżej wód gruntowych,
  • tarasów i dachów płaskich,
  • parkingów podziemnych,
  • niecek basenów.

Technologia betonu wodoszczelnego TBW sprawdza się także w elementach takich jak:

  • zbiorniki retencyjne i p.poż.,
  • oczyszczalnie ścieków

Wykonawstwo
Wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej jest procesem wieloetapowym. Działania zaczynają się już w fazie projektowania. W pracowni projektowej wyliczany jest przebieg dylatacji konstrukcyjnych, przerw technologicznych oraz skurczowych, umiejscowienie wpustów oraz szczegóły zbrojenia.
Z dostawcami betonu ustalana jest receptura mieszanki betonowej. W odpowiednim czasie zamontowane zostają akcesoria zabezpieczające konstrukcję. Po osiągnięciu przez beton normowych wytrzymałości zabezpieczamy dylatacje i połączenia konstrukcyjne.
Wszelkie te działania są realizowane przez TBW we współpracy z wykonawcą głównego zadania budowlanego a koordynację samego procesu betonowego prowadzą inżynierowie spółki.

Ze względu na zróżnicowane funkcje konstrukcyjne i użytkowe wyodrębnia się trzy zasadnicze elementy budowli przejmujące funkcję bariery przeciwwodnej:

  • płyty fundamentowe,
  • zewnętrzne ściany fundamentowe,
  • stropy.

Płyta fundamentowa i ściany tworzą wspólnie tzw. białą wannę, która eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uszczelnień i przenosi funkcję bariery przeciwwodnej w masę elementu konstrukcyjnego.

Płyty fundamentowe

Hydroizolacja bezpowłokowa

Wykonawstwo w technice betonu wodoszczelnego jest bardzo ważne i stawia się mu wysokie wymagania jakościowe. Dla firmy TBW wyglądają one następująco: grubość płyty musi wynosić co najmniej 30 cm, tak aby przy pomiarze ugięcia wytworzyła się wyraźna strefa ścisku. Wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego powinna wynosić 3,5 cm²/m w każdym kierunku górą i dołem. Spód płyty musi być oddzielony od warstwy wyrównawczej np. z podbetonu równo ułożonymi dwoma warstwami folii budowlanej spełniającej funkcję łożyska ślizgowego dla wiążącej płyty. Pogłębienia fundamentów w postaci kanałów, studzienki, dolne części szybów windowych należy obłożyć z boków wełną mineralną. Przerwy skurczowe, robocze i konstrukcyjne powinny wyznaczać pola betonowe o bokach nie większych niż 20 m. Dopuszcza się możliwość zwiększenia długości boków, jednak jest to związane z daną budową i wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z inżynierami firmy.

Kable i media umieszczone w ziemi, o ile są kładzione pod fundamentami, powinny być otoczone w miejscach przebić specjalnymi kołnierzami izolującymi odpowiednio związanymi z betonem, jeśli media prowadzone są w płycie, to każdy z przewodów musi być otoczony otuliną z betonu, to samo dotyczy wpustów podłogowych, studzienek, itp. Uskoki i zagłębienia oraz narożniki wklęsłe, studzienki, spody szybów windowych itp. muszą być dodatkowo dozbrojone. Uszczelnienie przerw roboczych przy elementach wznoszących się (przejścia płyta-ściana, przy uskokach lub zagłębieniach) powinno być wykonane przy pomocy taśm uszczelniających PVC. Taśmy te są wbudowywane przez pracowników spółki TBW w monolityczną, nadlewaną razem z płytą krawędź.

Uwaga: w czasie budowy, aż do momentu osiągnięcia należytych parametrów użytkowych konstrukcji,  należy zadbać o to, aby do wykopu nie dostawała się woda, ma to znaczenie szczególnie w zimie, gdy obniżenie poziomu wody gruntowej powoduje niebezpieczeństwo zamarznięcia bryły budowli.

Hydroizolacja bezpowłokowa

Ściany
Podobnie jak płyta fundamentowa, ściany też ulegają naporowi wody z zewnątrz. Ponieważ w trakcie procesu betonowania wiele miejsc ulega zakryciu, należy prowadzić te roboty szczególnie starannie. Wymogi konstrukcyjne dla ścian są następujące: grubość ścian powinna wynosić co najmniej 25 cm dzięki czemu jest pewność uzyskania szczelnej konstrukcji. Wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego to min 3,35 cm²/m horyzontalnie wewnątrz i zewnątrz. Jeśli szczyt ściany znajduje się pod powierzchnią terenu, należy umieścić w nim wewnętrznie i zewnętrznie dodatkowe pręty na całej długości - minimalne otulenie zbrojenia betonem wynosi 3cm. Podjazdy, szyby wentylacyjne itp. jak też zewnętrzne schody piwniczne należy zintegrować z "białą wanną". Jeśli otwory okienne znajdują się pod poziomem wody gruntowej i przewidziane są konstrukcje przewieszone lub obetonowane, to biegnące wkoło dylatacje powinny zostać uszczelnione lub zabezpieczone iniekcjami. Wszystkie otwarte w górę elementy konstrukcji muszą zostać wyposażone w system odprowadzenia wody chroniąc przed zalaniem. W ściany zewnętrzne są wmontowywane rury uszczelniające. Profile te powodują osłabienie przekroju ściany tworząc przerwę skurczową, która z kolei dzięki budowie profilu zostaje uszczelniona.
Aby połączenie ściany z płytą było prawidłowe, należy dokładnie wyczyścić i zwilżyć wodą miejsce styku zanim szalowanie zostanie zamknięte; przed rozpoczęciem betonowania w celu pewniejszego połączenia podstawy ściany z istniejącą konstrukcją płyty oraz uniknięcia powstawania pustek powietrznych należynajpierw na spodzie ściany ułożyć mieszankę o drobnym ziarnie,

Hydroizolacja bezpowłokowa

po czym można już betonować ściany warstwami; maksymalna wysokość zrzutu mieszanki nie można przekroczyć
1,5 m.
Przejścia rur i kabli przez ściany prowadzi się zazwyczaj w rurze cementowej lub stalowej z kołnierzem uszczelniającym albo systemowym przejściu szczelnym. Dla uzyskania odpowiednich parametrów oraz zapewnienia właściwego przebiegu procesu hydratacji szalunki nie powinny być dementowane przed upływem 72 godzin od zabetonowania.

Płyty stropowe
Wykonawstwo żelbetowych płyt w technice wodoszczelnej pełniących rolę stropów najwyższej kondygnacji czy też będących tarasami podlega podobnym regułom co płyty fundamentowe. Podstawowe wymagania stawiane płytom stropowym są następujące: grubość płyty (monolitu) powinna wynosić min. 20 cm. W przypadku elementów wylewanych na prefabrykatach (np. filigranach) grubość nadbetonu powinna wynosić min 18 cm. Minimalna ilość zbrojenia przeciwskurczowego wynosi 3,5 cm²/m w każdym kierunku dołem i górą. Minimalne otulenie zbrojenia dla wszystkich zazielenianych, posypanych żwirem lub przykrytych innym rodzajem "buforu termicznego" wynosi 3,5 cm. Celem zabezpieczenia płyty przed naprężeniami (i w konsekwencji rysami)

w rejonie narożników wklęsłych należy zamontować górą i dołem zbrojenie przeciwkarbowe. Celem zredukowania odkształceń (wydłużeń) stropu spowodowanych zmianami temperatur należy na całej jego powierzchni ułożyć tzw. "bufor termiczny". W zależności od konstrukcji i przeznaczenia budowli mogą być zastosowane różne materiały, np.warstwa żwiru, płyty chodnikowe, kostka brukowa na podłożu piaskowym lub warstwa humusu z drenażem do obsadzenia roślinnością. Dzięki tej warstwie odkształcenia zostają w znacznym stopniu zredukowane, co zabezpiecza strop przed spękaniem. Płyta stropowa powinna mieć na swych obrzeżach i wzdłuż dylatacji wykonane podwyższenia betonowe wraz z płytą, dzięki czemu powstaje system płytkich "wanien", gdzie dylatacje nie są narażone na oddziaływanie stojącej wody; w przypadku attyk należy uwzględnić dodatkowe zbrojenie zabezpieczające przed pęknięciami z uwagi na brak możliwości ich przykrycia buforem termicznym.

Hydroizolacja bezpowłokowa

Dylatacje
Dylatacje są niezbędnym elementem każdej budowli. Rodzaj dylatacji i ich rozkład jest integralną częścią prawidłowego planowania budowli. Dylatacje są oczywiście słabym punktem konstrukcji i izolacji, dlatego tak ważne jest ich prawidłowe rozmieszczenie oraz odpowiednie uszczelnienie. Uszczelnienia dylatacji w płytach i ścianach firma TBW dokonuje przy pomocy taśm uszczelniających PVC z profilem kompensacyjnym oraz bez profilu, blach i rur uszczelniających.

Zdjęcie: Blachy trapezowe montowane w miejscach przeznaczenia pełnią jednocześnie dwie funkcje. Wymuszają powstanie przerwy skurczowej w płycie fundamentowej lub stropie oraz zapobiegają klawiszowaniu w tym miejscu sąsiadujących ze sobą części płyty.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Polacy ocenili rząd Tuska. Zaskakujące wyniki

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na e-izolacje.pl e-izolacje.pl