Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zambrów, al. Wojska Polskiego 52