Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Nowy Sącz, Lwowska 59