Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka

Miechów, Konopnickiej 15