Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Dopiewo, Wyzwolenia 15