Zakład Robót Elektrycznych

Kraków, ul. Rzemieślnicza 20/122

Zakład Robót Elektrycznych działa w zakresie kompleksowych usług z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, a także przyłączy, sieci elektrycznych, sieci telekomunikacyjnych i stacji trafo dla obiektów każdego rodzaju.

zdjęcia