Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Rzeszów, Kujawska 5