Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kraków, ul. Wybickiego 3a; ul. Dietla 38, telefon

Kraków,

ZDZ założony w 1915r., jedna z najstarszych instytucji oświatowych na terenie małopolski. Kształci i doskonali młodzież i dorosłych.