Wspólnota Mieszkaniowa NieruchomościMoniuszki 3 Aw Wieluniu

Wieluń, Kolejowa 63

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu.