Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

Krosno, Korczyńska 57