Usługi BHP inż. Gertruda Grabowska

Bartoszyce, ul. Konopnickiej 2A

Oferuję szeroki wachlarz usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, poparty wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia BHP. Uczestniczę w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego, opracowuję instrukcje BHP oraz Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Przeprowadzę postępowanie powypadkowe.
Współpraca doraźna lub stały nadzór w ramach służby BHP.

zdjęcia

  • Usługi BHP inż. Gertruda Grabowska, Bartoszyce
  • Usługi BHP inż. Gertruda Grabowska, Bartoszyce
  • Usługi BHP inż. Gertruda Grabowska, Bartoszyce

podobne firmy

  • Logo firmy Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych
    Bartoszyce, ul.Konopnickiej 2A