Tik Anna Krawczyk

Krzepice, Rynek Powstańców 1863 r. 16