STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POKÓJ"

Łódź, Sędziowska 8/10
Utworzyliśmy nasza placówkę, dzięki inicjatywie Prezesa ds. Rehabilitacji w Spółdzielni „Pokój” – p. Józefa Felisiaka. Obecnie jest w Polsce 645 warsztatów, które obejmują terapią ok. 19 tyś. osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii spełniają ważną i szczególną rolę w całym systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ponieważ prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy, czyli najsłabszym, najbardziej pokrzywdzonym przez los. Dlatego proces skutecznej rehabilitacji zawodowej jest bardzo trudnym zadaniem, a w wielu przypadkach niemożliwym. Wielu naszych podopiecznych przez długi okres musiało przystosować się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym. W ten sposób kształtujemy podstawy do zaistnienia osoby niepełnosprawnej jako członka społeczności, aby mogły prowadzić możliwie samodzielne i aktywne życie w swoim środowisku, a może nawet w środowisku zawodowym. Nasi uczestnicy brali udział w wielu szkoleniach zawodowy

zdjęcia

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POKÓJ", Łódź