SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sokółce

Sokółka, ul. Grodzieńska 37