Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 3 Spożywczy

Żnin, Składowa 4