Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Górnik Sklep nr 6 Spożywczo-Przemysłowy

Brzeszcze, Ofiar Oświęcimia 44