SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Z. Chmielewskiego

Swarzędz, Poznańska 6