Sikora Stanisława Sławek Maria Zakład Usług Gospodarczych

Starachowice, Radomska 29

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • kontrola weterynaryjna w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.