Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Skała, Słomnicka 69