Sąd Okręgowy w Suwałkach

Suwałki, ul. Waryńskiego 45

Sąd Okręgowy w Suwałkach. Podlegają mu sądy rejonowe.

Między innymi są to:

 • Sąd Rejonowy w Augustowie

 • Sąd Rejonowy w Ełku

 • Sąd Rejonowy w Olecku

 • Sąd Rejonowy w Suwałkach

Sąd Okręgowy w Suwałkach rozpoznaje sprawy:

z obszaru prawa cywilnego o:

 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego

 • prawa majątkowe powyżej 75 tys. zł

  z zakresu prawa karnego:

 • zbrodnie wymienione w kodeksie karnym

 • występki z kodeksu karnego

Sąd Okręgowy w Suwałkach w swojej działalności rozpoznaje także:

 • sprawy związane z prawem pracy

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji