Sąd Okręgowy w Łomży

Łomża, ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy w Łomży. Podlegają pod niego sądy rejonowe.

Należą do nich:

 • Sąd Rejonowy w Grajewie

 • Sąd Rejonowy w Łomży

 • Sąd Rejonowy w Zambrowie

 • Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Sąd Okręgowy w Łomży rozpoznaje sprawy:

z obszaru prawa cywilnego o:

 • ochronę praw autorskich i pokrewnych

 • prawa majątkowe powyżej 75 tys. zł

  z obszaru prawa karnego:

 • zbrodnie określone w kodeksie karnym

 • występki z kodeksu karnego

Sąd Okręgowy w Łomży oprócz tego rozpoznaje takie sprawy, jak:

 • gospodarcze

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji