RODO Szkoła

Skórzewo, Zielna 20

RODO dla szkoły
Jako firma specjalizująca się w tematyce ochrony danych osobowych, obsługujemy wszelkiego rodzaju jednostki oświatowe, centra usług wspólnych (CUW), urzędy miast i gmin, muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury, centra kształcenia zawodowego.

RODO dla szkoły i innych jednostek oświatowych to usługa świadczona dla jednostek na terenie całego kraju. Skierowana przede wszystkim do tych, które potrzebują pomocy w organizacji systemu z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wsparcia dla osób pełniących już funkcję inspektora ochrony danych w danej jednostce.

Zakres naszych usług RODO dla szkoły:

Inspektor Ochrony Danych IOD

Analiza Ryzyka

Audyt KRI

Audyt zgodności z RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenie - Cyberbezpieczeństwo w oświacie

Rejestr zasobów teleinformatycznych CMDB

Audyt dostępności cyfrowej stron www i aplikacji