Rest. Baczewskich

Warszawa, Aleja Jana Chrystiana Szucha 17/19