Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Żmigród, Lipowa 4