Psychobalans Pracownia Terapii Bogna Urbaniak-Wichniewicz

Mosina, Dworcowa 1/2

Psychobalans Pracownia Terapii oferuje psychoterapię i konsultacje w zakresie: zaburzeń lękowych, ataków paniki, lęku uogólnionego, depresji i zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności w relacjach z ludźmi, problemów ze stworzeniem i utrzymaniem satysfakcjonującego związku, potrzeby lepszego poznania i zrozumienia samego siebie oraz pełniejszej realizacji własnych możliwości.
Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.