Przychodnia Rejonowa nr 5

Skarżysko-Kamienna, Warszawska 95

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.