Przychodnia Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków

Włocławek, Kaliska 104 a