Powiatowy Urząd Pracy

Wąbrzeźno, Wolności 44

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.