Powiatowy Urząd Pracy

Kamień Pomorski, Topolowa 5

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób zwierząt przenoszonych na człowieka

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.