Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pruszcz Gdański, Wojska Polskiego 16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Do jego zadań należą:

  • zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy