Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Świecie, Wojska Polskiego 195 A

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.