Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu

Wałcz, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W swojej działalności skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu trzech stacji w województwie zachodniopomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

higieny pracy w zakładach pracy

higieny wypoczynku i rekreacji

higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.