Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach

Starachowice, ul. Złota 6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwunastu stacji w województwie świętokrzyskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.