Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku Kamiennej

Skarżysko Kamienna, ul. Czerwonego Krzyża 10

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku Kamiennej działa na terenie województwa świętokrzyskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwunastu stacji w województwie świętokrzyskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.