Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej znajduje się na obszarze województwa śląskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie śląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.