Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu

Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu działa na obszarze województwa śląskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie śląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.