Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Poznań, ul. Gronowa 22

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu funkcjonuje na obszarze województwa wielkopolskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z trzydziestu dwóch stacji w województwie wielkopolskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.

podobne firmy