Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, ul. Niepodległości 66

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie działa na obszarze województwa wielkopolskiego. W swojej działalności skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z trzydziestu dwóch stacji w województwie wielkopolskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.