Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie

Kętrzyn, pl. Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W swojej działalności skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.