Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie

Jaworzno, ul. Pocztowa 7

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie działa na terenie województwa śląskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie śląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.