Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie

Grajewo, Plac Niepodległości 12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie działa na terenie województwa podlaskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z szesnastu stacji w województwie podlaskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

higieny pracy w zakładach pracy

higieny wypoczynku i rekreacji

higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.