Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku

Giżycko, ul. Suwalska 3

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku funkcjonuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, dokonywaniu kontroli i badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.