Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje na terenie województwa śląskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie śląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.