Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie

Braniewo, ul. Królewiecka 26

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie funkcjonuje na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.