Posterunek Policji w Kamionce

Kamionka, Lubartowska 1

Posterunek jest najmniejszą jednostką organizacyjną policji. Posterunek Policji w Kamionce podlega pod Komendę Powiatową Policji w Lubartowie.

Zadania posterunku to m.in.:

  • obowiązki związane z prewencją

  • obowiązki związane ze sprawami kryminalnymi

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.