Pokój Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Paczkowo, Sokolnicka 33