Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. B. Markiewicza Instytut Pielęgniarstwa

Jarosław, Czarnieckiego 16