Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Instytut Ukrainistyki

Przemyśl, Terleckiego 4