Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny

Karczew, Anielin 2