Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Zabrze, Park Hutniczy 6